Statsfængslet på Nordfalster

 • IMGP1427.jpg
 • IMGP1428.jpg
 • IMGP1429.jpg
 • IMGP1431.jpg
 • IMGP3162.jpg
 • IMGP3955.jpg
 • IMGP4479.jpg
 • IMGP4918.jpg
 • SITE1.jpg
 • SITE2.jpg
 • SITE3.jpg
 • SITE4.jpg
 • SITE5.jpg
 • SITE.jpg

STATSFÆNGSLET PÅ NORDFALSTER

Udstillingstekst Biennalen i Venedig 2014

Integreret design og bearbejdning af overflader

Idéen bag designgrebet i Statsfængslet på Nordfalster er at gøre overgangen som fænomen til en synlig, håndgribelig kvalitet. Overgangen mellem det ene og det andet, mellem oppe og nede eller mellem ude og inde, er en af mest enkle og stærke forandrende kræfter der findes. Overgang: noget går over, tiden går, noget er forandret.

Overgangen mellem gade og bygning, mellem by og land eller mellem den jord vi bor på og det univers den indgår i, er eksempler på sådanne rumlige overgange, der indeholder en forandring i tid. Ligesom den der rejser ikke er den samme, som den der kommer hjem, gemmer der sig en lille forandringshistorie i selv den mindste overgang.
I Nyt Fængsel har vi brugt accentuerede overgange til at tilføre bygningsvolumener og indretninger rytme, variation og identitet. Målet er at indsatte, ansatte og besøgende oplever bygningerne som funktionelle, genkendelige og imødekommende.

Integrated Design and Surface Processing

The idea of the design approach to " Statsfængslet på Nordfalster " is to turn the transition as phenomenon into a visible, tangible quality. Transition from one thing to the next, between upstairs and downstairs between outside and inside is one of the simplest and strongest transformational forces that exists. Transition: Something passes, time goes by, something has changed.
The transition between street and building, between urban and rural areas or between the earth which we inhabit and the universe of which we form part are all examples of such spatial transitions expressing a transformation over time. Just as a person who sets out on a journey and never returns the same, there is a small history of change hidden in even the slightest transition.
In "New Prison" we employed accentuated transitions to add rhythm, variation and identity to building volumes and the interiors, the ambition being that inmates, staff and visitors will experience the buildings as functional, recognizable and friendly.