Kirsebær beton

 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton
 • Kirsebær beton

Prototype, nærsanser, et hospital og historien om et kirsebærtræ

Som udgangspunkt for projektet vælger vi en tænkt kontekst at arbejde i forhold til, et hospital. Det er nærliggende, fordi vi i disse år er blevet opmærksomme på, at vores trivsel og sundhed i høj grad afhænger af, hvilke omgivelser vi befinder os i. I Danmark planlægges at bygge flere nye hospitaler inden for den nærmeste fremtid, og der er derfor behov for nye bud på, hvordan man kan inddrage rummet til visuel og taktil omsorg i hospitalets bygning.

Vi vil bruge en universel historie om et kirsebærtræ i hospitalskonteksten, fordi et kirsebærtræ for os er et symbol på et system, som stræber mod sin egen fornyelse. Et kirsebærtræ er et symbol på liv, skønhed, død og håb, og derfor synes vi, at det giver mening at koble træet som organisme til den organisme, et hospital er.

Kirsebærtræet er også et symbol på det tekstile kunsthåndværk som vi er rundet af, men på den anden side synes skal fornyes og transformeres til vor tids materialer og funktionelle behov.

Vi vil udvikle et æstetisk greb, altså en form for bearbejdning af overflader, som ud over at sørge for at stimulere det enkelte menneskes nærsanser, også i sit udtryk skal afspejle hospitalets væsen, i en serie af prototyper i et skalaforhold 1:1. 

Projektet er udført på Statens Værksted for Kunst og Design.

Foto: Ole Akhøj