Mathilde Aggebo, født 1962 i Århus
Industriel Designer med speciale i Tekstiler, Danmarks Design Skole 1993
 Master I Oplevelsesledelse, Roskilde Universitets Center 2007


Medlem af Akademirådets Kunstnersamfund siden 1998


Julie Henriksen, født 1962 i New York
Uddannet væver fra Bodil Bødtker-Næss 1988

Industriel Designer med speciale i Tekstiler, Danmarks Design Skole 1993 Master I Design, Kunstakademiets Arkitektskole København 2011 Medlem af Akademirådets Kunstnersamfund siden 1998

aggebo&henriksen er en designvirksomhed med kompetencer inden for udvikling af æstetik, teknik og nye metoder til at tilføre moderne byggeri et gennemgående designgreb.

Vores specialer er, at integrere forskellige funktionelle behov i et overordnet designgreb, således at der bliver en naturlig sammenhæng i mellem bygningens form og materialeskala og de konkrete behov der er i ethvert unikt byggeri. I vores projekter ind tænker vi forskellige funktionskrav i et samlet designgreb fx intern & ekstern skiltning, fleksibel differentiering af forskellige områder i en bygning, akustisk regulering, lysafskærmning, farvesætning og afskærmning for indblik.

Vi er fagligt forankret i tekstilfaget og vi lægger vægt på, at de løsninger vi anbefaler kan udføres i en industriel og digital produktion. I dette felt imellem kunsthåndværk, arkitektur og design åbner der sig muligheder for at arbejde med en unik bearbejdning der er med til at give komplekse byggerier en stærk identitet og en stimulerende detaljeringsgrad, der møder brugeren i øjenhøjde og som er medskaber af bygningens atmosfære.