Traneudstilling

  • 27.jpg
  • 2-jpg.jpg
  • 3-jpg.jpg
  • Billleder-fra-Tiegen-udsmykning-005.jpg
  • dandelion.jpg
  • IMG_2399_2_3_2.jpg
  • IMG_2399_2.jpg
  • IMG_2399.jpg

Traneudstillingen Gentofte kunstbibliotek

Løvetand/Dandelion, 4. august – 1. september 2001.
Udstillingen består af 3 trykte baner (1,5 x 4 m.), hvidt uldklæde med gråt tryk. Motiverne er skygger af blomster der bliver kastet ind på fladen – mønster, rytmer og striber. Store kompositioner som fortolker rummets kompositioner og tilføre det en anden stoflighed. Skyggernes farve er uden kulør.

Kulørerne og den taktile overflade er fastholdt i tre rya tæpper i uld. Her er det materialets tværsnit og efterbehandling (valkning/ filtning) der danner fladen. Kulørerne er koncentreret og fastholdt i materialet – i et relief.

Trane exhibition Gentofte art library

Løvetand/Dandelion, 4. August – 1. September 2001.
The exhibition consists of 3 printed lengths (1,5 x 4 m.) white woollen cloth with grey print. The motifs are shadows of flowers tossed onto the expanse – patterns, rhythm and stripes. Large compositions that interpret the compositions of the room and add another textural effect. The shadows are without colour.

The colours and the tactile surface are contained in three Rya rugs in wool. Here the cross section and finishing treatment of the material (fulling/felting) make up the expanse. The colours are concentrated and contained in the material – in a relief.